Obchodní podmínky

 

Jak nakupovat

Objednání zboží

Objednání zboží v našem internetovém obchodě www.legendary-cards.cz, je velice jednoduché. Při objednávce není nutná registrace zákazníka, stačí pouze vyplnění obvyklých údajů, které jsou nutné z hlediska expedice a případného kontaktování zákazníka. Pokud zákazník uzná za vhodnou registraci v našem internetovém obchodě, získává do budoucna řadu výhod - viz obchodní podmínky.

 1. Prodávající dodá zboží na základě řádně provedené a úplné elektronické objednávky a specifikace zákazníka, provedené vyplněním formuláře na stránkách prodávajícího, výjimečně se připouští objednávka na stejném formuláři zaslaném e-mailem..
 2. Ti zákazníci, kteří se zaregistrují na adrese www.legedary-cards.cz, budou zařazeni do seznamu registrovaných zákazníků. Prodávající má právo poskytnout výhody registrovaným zákazníkům, formou slevových kupónu na produkty Legendary-Cards za zvýhodněnou cenu.
 3. Při odběru zboží v hodnotě nejméně 4.000,- Kč včetně DPH bude mít zákazník poštovné zdarma. 
 4. Registrovaným zákazníkům budou zasílána v obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách, k čemuž zákazník uděluje zaregistrováním se na stránkách www.legendary-cards.cz výslovný souhlas, který může kdykoliv poté odvolat zasláním e-mailové zprávy na kontaktní     e-mailovou adresu kancelar@legendary-cards.cz.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých údajů uvedených na předepsaném formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Potvrzená objednávka bude do několika hodin poslána zákazníkovi a tím vzniká kupní smlouva.
 6. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat od  kupujícího autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 7. Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
 8. Minimální objednávka v internetovém obchodě www.legendary-cards.cz činí 100,- Kč včetně DPH, bez poštovného. Nižší objednávky nejsou možné dohadovat  telefonicky ani e-mailem. 
 9. Prodejní akce - pravidelně zde probíhají prodejní akce. Doporučujeme vždy přečíst přesně znění v textu k dané akci. Pokud není uvedeno jinak, akce platí pro všechny zákazníky (v některých případech však pouze pro registrované, vždy je uvedeno v popisu akce) a každý zákazník ji může využít pouze 1x. Jakákoliv akce se nevztahuje na zákazníky, kteří u nás neuhradili objednávku. 

Způsob dodání zboží 

 1. Zboží, které je skladem, expedujeme do 3 pracovních dnů od obdržení platby na účet    a to prostřednictvím České pošty doporučenou poštou s dodáním do 4 pracovních dnů od odeslání a také zásilkovou službou DPD, která má obvyklé dodání zboží po ČR do 24 hod, či zásilkovou službou Zásilkovna, která doručí dodání zboží po ČR obvykle do 24 hodin. 
 2. Zboží bude doručeno na fakturační, nebo doručovací adresu zadanou v objednávce.
 3. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.
 4. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby Českou poštou, DPD či Zásilkovnou na adresu uvedenou v objednávce.

Převzetí zboží

 1. Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat stav obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 2. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele internetového obchodu www.legedary-cards.cz

Náklady na balné a dopravu po ČR  (Poštovné)

Viz článek VII (dole).

Článek I.

Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle         ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

 1. E-shop www.legendary-cards.cz (dále jen prodávající) provozuje Michal Přeček      IČ: 63039555.  Je zaměřený na prodej sběratelských hokejových karet a ostatních suvenýrů, prostřednictvím internetového portálu www.legendary-cards.cz poskytuje svým zákazníkům služby spočívající v prodeji nabízeného zboží. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky na dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 2. Informace nacházející se na těchto internetových stránkách jsou pouze informativního charakteru.
 3. Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek může být zboží  distribuováno také do členských zemí Evropské unie. 

Článek II.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem kupní smlouvy jsou sběratelské sportovní karty a dané příslušenství   nabízené na internetových stránkách www.legedary-cards.cz  výslovně uvedené         v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). 
 2. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. 
 3. Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná.
 4. Prodávající zabezpečí balení a přepravu zásilek objednateli způsobem, který zajistí zachování kvality produktů.

Článek III.

Objednání a dodání zboží,

 1. Prodávající dodá zboží na základě řádně provedené a úplné elektronické objednávky dle specifikace zákazníka, která se provádí vyplněním formuláře na stránkách www.legedary-cards.cz.
 2. Upozorňujeme, že nelze zboží nakoupit na dobírku.
 3. Ti zákazníci, kteří se zaregistrují na adrese www.legedary-cards.cz  budou zařazeni do seznamu registrovaných zákazníků a mají možnost získat nabízené výhody. 

Článek IV.

Místo plnění

 1. Místem plnění je místo podnikání dle živnostenského listu na adrese: Dany Medřické čp. 620/37 Satalice – Praha 9, PSČ: 190 15, Česká republika.
 2. Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím kurýrních služeb České pošty (www.ceskaposta.cz) a přepravní společnosti DPD (https://www.dpd.com/cz/cs/).
 3. Kurýrní služba dodá zásilku zákazníkovi. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.
 4. Při doručování zásilky prostřednictvím kurýrní služby platí následující:
  - při objednávce na dobírku v pracovní dny do 9:00 bude objednávka předána kurýrní službě (Česká pošta, DPD či Zásilkovna) ještě týž pracovní den. Objednávky na dobírku, které obdržíme po 9:00 v pracovní dny, budou předány kurýrní službě následující pracovní den. Kurýrní služba ji doručí na adresu zákazníka obvykle do 1 až 5 pracovních dnů od odeslání po celé ČR. Pokud kurýrní služba nezastihne zákazníka na udané adrese, bude zákazníkovi ponecháno (nejčastěji ve schránce) oznámení o uložení zásilky.

Článek V.

Dodání zboží

 1. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 5ti pracovních dnů od přijetí objednávky ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Při doručování do zahraničí se uvedené lhůty prodlužují o nezbytně nutnou dobu (dle vyjádření České pošty se doporučené zásilky doručují cca do jednoho týdne, DPD do 1 až 3 pracovních dnů, Zásilkovna do 1 až 3 pracovních dnů). Objednávka zboží, která případné na dny pracovního klidu bude expedována další nejbližší následující pracovní den. 
 2. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
 3. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty dle odst. 1 tohoto článku, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, nebo telefonicky a upřesní předpokládaný termín dodání. Prodávající zároveň nenese odpovědnost za prodloužení dodací doby, které je způsobeno přepravující společností (např. Česká pošta s. p.) pokud je evidentně patrné, že zásilku odeslal, např. dle kopie podání na České poště, či dle sledovacího čísla.
 4. Pokud dodávka zboží selže, je podstatným způsobem ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží.
  Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet, pokud byly zaplaceny předem na účet prodávajícího.
 5. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, nebo kupujícím určená osoba), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Pokud nebude objednané zboží vyzvednuto a zákazník nebude komunikovat s prodávajícím, pak nese kupující náklady spojené s odesláním zboží v plné výši a na tuto částku mu bude odeslána faktura. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nedodat zboží v budoucnu takovým osobám, které neuhradily objednané zboží. 
 6. Prodávající je oprávněn provádět dodávky formou dílčích dodávek, s tím spojené vícenáklady nese prodávající.
 7. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.
 8. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.
 9. Daňový doklad ke všem objednávkám obdrží zákazníci v elektronické podobě v automatickém e-mailu.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo byla chybně stanovena cena výrobku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován v závislosti na způsobu objednávky e-mailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu.
 2. Zákazník může objednávku stornovat e-mailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo vyžádat platbu předem na bankovní účet v případě, kdy se cena objednaného zboží rovná přibližně ceně poštovného.

Článek VI.

Cena a placení

 1. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách prodávajícího (www.legedary-cards.cz) jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč a Eurech. Ceny nezahrnují náklady na dopravu, pokud není uvedeno jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby uvedených cen.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetových stránkách www.legendary-cards.cz .
 4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve po připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky a vystavení příslušného platebního dokladu.

Článek VII.

Při výběru služby ZÁSILKOVNA po ČR platí následující kritéria:

 1. 69,- Kč za doporučenou zásilku (balík či dopis), pokud je cena zboží 0 až 3.999,- Kč včetně DPH. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele, který je uveden na příslušné faktůře, nebo je objednávka hrazena ON-LINE platbou. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém        e-mailu po potvrzení objednávky). 
 2. 0,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží vyšší než 3.999,- Kč včetně DPH.

Při výběru služby ZÁSILKOVNA po SK platí následující kritéria:

 1. 118,- Kč za doporučenou zásilku (balík či dopis), pokud je cena zboží od 0,- do 3.999,- Kč včetně DPH. 
 2. 49,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží vyšší než 3.999,- Kč včetně DPH. 
 3. Při výběru služby ZÁSILKOVNA zákazník vybere výdejní místo z celkových 4408 v ČR a dalších 1235 míst na Slovensku (údaj z března 2021), kam mu bude zásilka druhý den doručena (na Slovensko obvykle do 1 až 3 dnů). Po přijetí zásilky na výdejní místo bude zákazník informován prostřednictvím SMS a emailu. 
 4. Kompletní informace ke služně ZÁSILKOVNA naleznete na www.zasilkovna.cz.

Při výběru České pošty platí následující kritéria:

 1. 89,- Kč za Balík do ruky, pokud je cena objednaného zboží do 3.999,- Kč včetně DPH.
 2. 0,- Kč za Balík do ruky, pokud je cena objednaného zboží vyšší než 3.999,- Kč včetně DPH.

V případech, kdy zákazník vybere způsob platby předem na bankovní účet (ať už na český či slovenský účet), je objednávka splatná do 3 pracovních dnů.

Při výběru zásilkovou službou DPD platí následující kritéria:

 1. 99,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží do 3.999,- Kč včetně DPH     
 2. 0,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží vyšší než 3.999,- Kč včetně DPH. .

Náklady na balné a dopravu na Slovensko (Poštovné)                                     Poštovné je závislé na způsobu platby a to:

Při výběru České pošty platí následující kritéria:

 1. 159,- Kč za Obchodní balík, pokud je cena zboží do 4.999,- Kč.         
 2. 0,- Kč za Obchodní balík, pokud je cena zboží 5000,- Kč.                                               

Při výběru zásilkovou službou DPD platí následující kritéria:

 1. 199,- Kč za zásilku, pokud je cena objednaného zboží do 5.999,- Kč.                     
 2. 0,- Kč za zásilku, pokud je cena objednaného zboží nad 6000,- Kč.                        
 • POZNÁMKA KE SLUŽBĚ PAYPAL. Pokud zákazník vybere způsob platby přes bezhotovostní systém převodu plateb PAYPAL, celková částka je automaticky v objednávce navýšena o 5%, což odpovídá poplatkům, které následně strhne společnost Paypal provozovateli za přijetí platby.

  ODLOŽENÁ OBJEDNÁVKA - kompletní informace.
  Pro pravidelné zákazníky máme připravenou speciální možnost - ušetřit náklady na poštovném a odkládat u nás zboží po dobu 3 měsíců.
  Způsob je velice jednoduchý - zákazník vybere při objednávce možnost "ODLOŽENÁ OBJEDNÁVKA" a uhradí částku dle pokynů v e-mailu pouze za zboží. Tuto možnost může využívat i v dalších objednávkách. Až si bude přát všechny objednávky odeslat, v té poslední vybere poštovné a do poznámky uvede, že žádá odeslat všechny odložené objednávky (to je velmi nutné uvézt, bez toho nebudou odložené objednávky odeslány). Pokud některá z dílčích objednávek dosahuje částky pro získání poštovného zdarma, poštovné hradit v poslední objednávce nemusí - v takovém případě zákazník uvede v poznámce jakého přepravce chce pro odeslání využít.
  Částky všech objednávek se pro poštovné zdarma nesčítají, tedy pokud žádná z dílčích objednávek nedosahuje výšky sumy pro získání poštovného zdarma, je nutné jej zadat a uhradit v poslední objednávce.

  Tato služba je určena výhradně pro pravidelné zákazníky našeho obchodu.

Článek VIII.

Způsob platby

 1. Bankovním převodem z účtu kupujícího na účet číslo: 2702008583/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. (pro zákazníky z České republiky) a na účet číslo: 2902008588/kód banky 2010 - IBAN: CZ41 2010 0000 0029 0200 8588,                        BIC:FIOBCZPPXXX, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. (pro zákazníky z celé EU včetně Slovenska),variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky.
 2. ONLINE PLATBY - Gopay, Online bankovní převody.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.


Článek IX.

Právo na vrácení zboží

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
 2. Bez udání důvodu může zákazník vrátit část již dodaného zboží do 5-ti pracovních dnů. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je nutno doručit i s původním daňovým dokladem bezpečným způsobem (osobně, doporučeným dopisem či balíkem) do místa podnikání prodávajícího. Odeslání reklamovaného zboží obyčejnou zásilkou nedoporučujeme, protože není možné zásilku po cestě či v případě ztráty sledovat a případně dohledat. Doručení zboží na adresu prodávajícího hradí zákazník. Protokol o vypořádání reklamace, nový daňový doklad a odpovídající finanční částka bude zaslána na korespondenční adresu nebo bankovní účet zákazníka nejpozději do 10 dní od doručení vráceného zboží prodávajícímu.
 3. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy či vrátit část zboží v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude zákazníkovi vrácena kupní cena.
  Odeslat oznámení na adresu: Internetový obchod kancelar@legendary-cards.cz
  Reklamace, Dany Medřické 620/37 Satalice Praha 9, PSČ: 190 15
  Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na konci obchodních podmínek a je jejich součástí.
  Zboží odeslat: Internetový obchod kancelar@legendary-cards.cz.                        Reklamace, Dany Medřické 620/37 Satalice Praha 9, PSČ: 190 15
 4. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi. Zboží není možné zaslat na dobírku, je vhodné zboží pojistit. Neofrankované a zpět zaslané zásilky a dodávky, bez předchozí domluvy s personálem, nebudou přijaty.
  Náklady na vrácení zboží a nebezpečí škody na věci nese zákazník.
  Prodávající se zavazuje, vrátit zaplacenou kupní cenu do 14 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka.

Článek X.

Záruka, servis

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. Internetový obchod www.legendary-cards.cz vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován.
 2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.

Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce:
Internetový obchod kancelar@legendary-cards.cz.                                                   Reklamace, Dany Medřické 620/37 Satalice Praha 9, PSČ: 190 15 a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

 1. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
 2. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 3. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
 4. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Článek XI.

Ochrana osobních dat a osobních údajů

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. (osobní údaje nejsou poskytnuty třetím stranám  s výjimkou přepravce).
  2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky  platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího www.legendary-cards.cz v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
 4. Internetový obchod www.legendary-cards.cz neodpovídá za škody vzniklé chybným použitím objednaného zboží, v případě, že se zákazník v případě nejasností neporadil s prodávajícím. Taktéž si internetový obchod www.legendary-cards.cz  vyhrazuje možnost tiskové chyby v našem internetovém obchodě i co se týká ceny nabízeného zboží. Objednávky, ve kterých bude zboží s mylně uvedenou cenou, může prodávající odmítnout.

Článek XIII.

Řešení sporů a Salvátorská doložka

 1. Veškeré závazkové právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem ČR. Kolizní normy se neužijí.
 2. Místem soudu pro všechny vzniklé spory mezi kupujícím a prodávajícím je Obvodní soud pro Prahu 9. (Česká republika).
 3. Salvátorská doložka:

Pokud by byla a nebo se stala jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatnými, nastupují na jejich místo právně přípustná ustanovení, která stojí nejblíže původnímu záměru. V ostatním jsou podmínky účinné.


NEZBYTNÉ ÚDAJE A SPOJENÍ:

 • www.legendary-cards.cz  
  Michal Přeček
  Dany Medřické 620/37 Satalice Praha 9, PSČ:190 15                                            IČ:63069555
  email: kancelar@legendary-cards.cz
  Instagram: legendary_cards_cz
  tel.+420 606 645 495 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Kontaktní osoba pro přípravu zásilek: Michal Přeček,
Tel. :
+420 606 645 495, mailinfo@legendary-cards.cz                                                                (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:  Michal Přeček, Dany Medřické 620/37, 190 15 Praha 9 – Satalice                    (info@legendary-cards.cz) 

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Jméno příjmení a adresa kupujícího:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Datum objednání zboží: ...........................................

Číslo faktury*: ...........................................................

Číslo objednávky*:  ...................................................

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny:

..................................................................................

Adresa pro vrácení zboží poštovní poukázkou 
(částka bude ponížena o náklady na poštovní poplatky)

..................................................................................

Kupní smlouva a Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodními podmínkami uvedenými
na webu www@legendary-cards.cz

Podpis kupujícího: .............................................                                                                                       (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

Datum ............................................................................ 

(*) Nepovinný údaj, jeho vyplnění však urychlí vyřízení Vašeho požadavku